۱۴۰۲/۰۷/۲۹

نمایشگاه بین المللی جنرال سلیمانیه – عراق dbx مهر ماه ۱۴۰۲

زمان برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی جنرال سلیمانیه DBX - در محل مرکز نمایشگاهی سلیمانیه عراق - در تاریخ 25 تا 30 مهرماه 1402 می‌باشد .