10 مقصد نخست صادراتی ایران در شش ماهه اول سال 1402

۱۴۰۲/۱۱/۰۲

10 مقصد نخست صادراتی ایران در شش ماهه اول سال 1402+جدول

۸۸/۱ درصد کل صادرات غیر نفتی کشور به ۱۰ کشور انجام شده که ۳ کشور چین، عراق و امارات متحده عربی با اختصاص ۶۰ درصد کل صادرات غیر نفتی ایران در صدر این جدول قرار گرفته اند.