کردستان

۱۴۰۲/۱۱/۲۰

بازدید هیات دانشگاه کردستان از دانشگاه‌های بغداد

سنندج_ هیاتی از دانشگاه کردستان به منظور عملی کردن مفاد تفاهم‌نامه‌ای که پیشتر امضا شده بود، در دانشگاه بغداد حضور پیدا کردند.