پردیس بین المللی اروند

۱۴۰۲/۱۲/۲۱

ایجاد پردیس بین‌المللی اروند در هیأت امنای دانشگاه تهران تصویب شد

رییس دانشگاه تهران از مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران درباره پردیس بین‌المللی جدید این دانشگاه خبر داد و گفت: پردیس بین‌المللی اروند رسماً به جمع پردیس‌های بین‌المللی دانشگاه پیوست.