پاویون جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۲/۰۸/۰۷

لیست نمایشگاه‌های دارای پاویون جمهوری اسلامی ایران در عراق

لیست پاویون‌های برگزار شده و در حال برگزاری جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق در سال‌های 1401 و 1402
۱۴۰۲/۰۸/۰۳

مجوز برگزاری پاویون جهوری اسلامی ایران در نمایشگاه سلامت عمان 1402

۱۴۰۲/۰۸/۰۳

مجوز برگزاری پاویون جهوری اسلامی ایران در نمایشگاه موادغذایی عمان 1402

۱۴۰۲/۰۸/۰۳

مجوز برگزاری پاویون جمهوری اسلامی در نمایشگاه پزشکی بغداد 1402