وزارت کشاورزی عراق

۱۴۰۲/۱۱/۰۴

کاهش تولید ماهی عراق به 56 هزار تن در سال 2023

وزارت کشاورزی عراق خبر داد که مجموع تولید ماهی این کشور در سال گذشته به 56 هزار تن رسیده است.