نمایشگاه

۱۴۰۳/۰۳/۲۳

برپایی نمایشگاه توانمندی‌های فناورانه ایران در سلیمانیه عراق

مدیرکل پارک علم و فناوری کردستان گفت: برپایی نمایشگاه توانمندی‌های فناورانه و نواورانه ایران در سلیمانیه عراق پیگیری می‌شود.