۱۴۰۲/۱۰/۲۹

تشکیل کارگروه ویژه ایران و عراق برای توسعه همکاری در حوزه انرژی

پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه متشکل از نمایندگان پیمانکاران سازندگان و تأمین کنندگان کالا و تجهیزات تخصصی انجمن‌های صنفی مربوطه و متولیان ذی‌ربط در وزارت نفت دو طرف ایرانی و عراقی داده شد.
۱۴۰۲/۰۹/۲۶

توسعه همکاری‌های آموزشی وزارتخانه‌های نفت ایران و عراق

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هدف تقویت و توسعه همکاری‌های آموزشی با کشور عراق در حوزه صنعت نفت در رأس هیئتی از وزارت نفت این کشور بازدید کرد.