۱۴۰۳/۰۳/۰۷

دیدار با رئیس نمایشگاه بین المللی موصل

دیدار رئیس مرکز تجاری ایران در بغداد با رئیس نمایشگاه بین المللی موصل و بازدید از محل دائمی نمایشگاه‌های موصل