موسسه مالی

۱۴۰۲/۱۱/۱۹

بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی عراقی منع شده از شرکت در پنجره خرید و فروش ارز و معامله مستقیم یا غیرمستقیم با دلار آمریکا+جدول

فهرست اسامی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی که از شرکت در پنجره خرید و فروش ارز و معامله مستقیم یا غیرمستقیم با دلار آمریکا منع شده‌اند