ممنوعیت صادرات سرب و باطری فرسوده و آلومینیوم

۱۴۰۲/۱۱/۱۲

افزایش تعرفه واردات باطری خودرو و ممنوعیت صادرات سرب و باطری فرسوده و آلومینیوم به/از اقلیم کردستان عراق

دولت اقلیم کردستان عراق نیز به تبعیت از دولت مرکزی این کشور و در راستای حمایت از تولید داخلی اقدام به ممنوعیت یا افزایش حقوق ورودی محصولاتی که در داخل این اقلیم شروع به تولید میشود، اعمال می نماید.