مرکز تجاری

۱۴۰۳/۰۳/۰۷

دیدار با رئیس نمایشگاه بین المللی موصل

دیدار رئیس مرکز تجاری ایران در بغداد با رئیس نمایشگاه بین المللی موصل و بازدید از محل دائمی نمایشگاه‌های موصل
۱۴۰۲/۰۸/۰۷

فایل‌های پیوست شده به مقالات

۱۴۰۲/۰۸/۰۲

گالری تصاویر مرکز تجاری