مجموعه مقررات ارزی

۱۴۰۳/۰۲/۱۵

اصلاحیه بخش سوم مجموعه مقررات ارزی “خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی”

اطلاعیه بانک سپه موضوع اصلاحیه بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی» ابلاغ شد.