۱۴۰۳/۰۳/۰۷

مشکل پیمانکاران ایرانی فعال در عراق رفع می شود

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به مصوبه دولت، صندوق ضمانت صادرات باید وارد کار شود تا ترکش اتفاقات منطقه‌ای بر پیمانکاران اصابت نکند.