فضای سبز

۱۴۰۳/۰۲/۱۰

تجربیات تهران در حوزه شهری و فضای سبز به «واسط» عراق منتقل شود

تهران- استاندار واسط عراق گفت: خواستار انتقال تجربیات تهران در حوزه شهری، فضای سبز و کشاورزی و بازیافت زباله به «واسط» عراق هستیم.