عرضه صنایع دستی کرمانشاه

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

پیگیری برای عرضه صنایع دستی کرمانشاه در اقلیم و بخش مرکزی عراق

مشاور استاندار کرمانشاه در امور عراق آخرین وضعیت عرضه صنایع دستی کرمانشاه در اقلیم و بخش مرکزی عراق را با حضور مسئولان استان مورد بررسی قرار دارد.