صنعت داروسازی

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

صنعت داروسازی عراق 50 درصد نیاز داخلی را در سال 2025 تامین خواهد کرد

مشاور نخست وزیر عراق اعلام کرد صنعت داروسازی عراق 50 درصد نیاز داخلی را در سال 2025 پوشش خواهد داد