صدور گواهی مبدا به زبان عربی

۱۴۰۲/۱۱/۰۹

تسهیل تجارت با عراق با صدور گواهی مبدا به زبان عربی

طبق اعلام اتاق ایران، در پاسخ به درخواست تجار و مقامات عراقی، صدور شهادت منشأ (گواهی مبدأ عربی) در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند آغاز شده است.