صادرات گاز ایران به عراق

۱۴۰۲/۱۰/۲۸

صادرات گاز ایران به عراق مطابق برنامه برقرار است

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که تعهد صادرات گاز ایران به عراق مطابق برنامه در حال اجراست.