صادرات محصولات لبنی

۱۴۰۲/۱۱/۲۵

هشدار درباره چالش صادرات محصولات لبنی ایران به عراق

دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی می‌گوید: در صورت تغییر سیاست های وارداتی کشور عراق، احتمال دارد در سال‌های آتی صادرات محصولات لبنی ایران با مشکل مواجه شود.