شهر جدید عراق برای اسکان ۶۰۰ هزار نفر

۱۴۰۲/۰۹/۲۶

عراق شهر جدید مدرنی برای اسکان ۶۰۰ هزار نفر می سازد

وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که کار بررسی میدانی زمین های کشاورزی اطراف فرودگاه بین المللی بغداد را برای ساخت پروژه شهر مسکونی «الرافیل» برای اسکان ۶۰۰ هزار نفر آغاز کرده است.