دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۰۳/۰۲/۲۱

بررسی راه‌های گسترش همکاری دانشگاه صنعتی شریف با دانشگاه‌های عراق

در جریان سفر رییس دانشگاه صنعتی شریف و هیات همراه به کشور عراق، راه‌های گسترش همکاری‌ و تعاملات بین‌المللی در حوزه‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.