دانشگاه تهران

۱۴۰۲/۱۲/۲۱

ایجاد پردیس بین‌المللی اروند در هیأت امنای دانشگاه تهران تصویب شد

رییس دانشگاه تهران از مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران درباره پردیس بین‌المللی جدید این دانشگاه خبر داد و گفت: پردیس بین‌المللی اروند رسماً به جمع پردیس‌های بین‌المللی دانشگاه پیوست.
۱۴۰۲/۱۰/۲۹

اولین شعبه دانشگاه تهران در عراق در شهر نجف اشرف دایر می‌شود

قرارداد همکاری بین دانشگاه تهران وهلدینگ بین‌المللی درعراق به منظور ایجادوگسترش شعبه‌های دانشگاه تهران در این کشور منعقد شد.