ثبت برند

۱۴۰۲/۰۷/۲۶

آشنایی با قوانین و مقررات کشور عراق

عراق یک کشور با یک سیستم حقوقی مبتنی بر قوانین اسلامی و قوانین مدنی است. قوانین گمرکی در کشور عراق نقش بسیار مهمی در تنظیم و کنترل فعالیت‌های واردات و صادرات دارند. این قوانین به منظور تضمین ترتیب و کنترل مناسب ترددهای کالاها و خدمات از کشورها به عراق اجرا می‌شوند.