توسعه همکاری در حوزه انرژی

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

تشکیل کارگروه ویژه ایران و عراق برای توسعه همکاری در حوزه انرژی

پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه متشکل از نمایندگان پیمانکاران سازندگان و تأمین کنندگان کالا و تجهیزات تخصصی انجمن‌های صنفی مربوطه و متولیان ذی‌ربط در وزارت نفت دو طرف ایرانی و عراقی داده شد.