توسعه همکاری‌های آموزشی وزارتخانه‌های نفت ایران و عراق

۱۴۰۲/۰۹/۲۶

توسعه همکاری‌های آموزشی وزارتخانه‌های نفت ایران و عراق

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هدف تقویت و توسعه همکاری‌های آموزشی با کشور عراق در حوزه صنعت نفت در رأس هیئتی از وزارت نفت این کشور بازدید کرد.