بیمارستان سازی

۱۴۰۲/۱۱/۰۶

نشست فعلان صنعت ساختمان، فنی و مهندسی و بیمارستان سازی ایران با موضوع توسعه مشارکت در پروژه های عمرانی و زیرساختی عراق

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: ایران طی 5 سال گذشته، 4 میلیارد دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی در عراق اجرا کرد.