برگزاری همایش توسعه صادرات و شناخت ظرفیت‌های اقتصادی عراق

۱۴۰۲/۱۰/۱۸

برگزاری همایش توسعه صادرات و شناخت ظرفیت‌های اقتصادی عراق

همایش صادرات به عراق روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه در مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران به همت معاونت صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی تهران و با همکاری مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق شهر بغداد برگزار شد.