۱۴۰۲/۰۷/۲۳

معرفی استان بغداد و پتانسیل های آن برای صادرات خدمات و شرکت های دانش بنیان ایرانی

شهر بغداد به عنوان پایتخت عراق دارای پتانسیل‌های مهمی برای تجارت بین‌المللی است. بغداد واقع در قلب عراق و منطقه غرب آسیا است. این موقعیت جغرافیایی مهم، به عنوان یک مرکز حمل و نقل و تجارت، امکان دسترسی به بازارهای مختلف در عراق و کشورهای همجوار را فراهم می‌کند.