اکسپو 2024

۱۴۰۳/۰۲/۱۵

گسترش بازار صادراتی دانش بنیان‌های ایرانی در ۱۶ کشور دنیا

معاون توسعه کسب و کار بین المللی سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه گفت: ۱۶ کشور به عنوان هدف اصلی صادرات محصولات دانش بنیان انتخاب کردیم که ۴ کشور همسایه در اولویت قرار دارد.