استان واسط

۱۴۰۲/۰۸/۲۴

استان واسط در عراق (منتظر شناسایی شرکای ایرانی)

استان واسط از نظر موقعیت جغرافیایی یکی از استان های مهم است که در میانه استان ها قرار دارد، علاوه بر مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران، واسط یکی از استان های نفت خیز به شمار می رود و دارای دو میدان است. الاحداب و بدره) و همچنین وجود ذخایر بسیار بزرگ نفتی، یک رکن اقتصادی بسیار وارداتی در بخش ملی نفت خواهد بود.