استان واسط عراق

۱۴۰۳/۰۲/۱۰

تجربیات تهران در حوزه شهری و فضای سبز به «واسط» عراق منتقل شود

تهران- استاندار واسط عراق گفت: خواستار انتقال تجربیات تهران در حوزه شهری، فضای سبز و کشاورزی و بازیافت زباله به «واسط» عراق هستیم.
۱۴۰۳/۰۲/۱۰

ظرفیت های استان تهران برای تعامل اقتصادی با «واسط»عراق مهیا است

تهران- استاندار تهران همکاری استان‌های تهران و «واسط» را یک جریان تاریخ ساز دانست و گفت: ظرفیت‌های پایتخت برای تعامل اقتصادی با «واسط» عراق مهیا است.