همایش تخصصی ظرفیت‌های صادراتی بازار عراق

همایش تخصصی ظرفیت‌های صادراتی بازار عراق

یکی از مهمترین مشکلات اصلی در توسعه صادرات محصولات ایرانی به دیگر کشورها، عدم آشنایی تولیدکنندگان ایرانی با قوانین بین المللی تجارت و کشور هدف صادراتی می باشد. یکی از مهمترین معیارهای توانمندی صادراتی، داشتن اطلاعات کافی برای حضور در کشور هدف می باشد. از طرفی متاسفانه اکثر دوره‌ها و همایش‌های توانمندسازی در شهر تهران برگزار می گردد و تولیدکنندگان سایر شهرها و استان‌ها به منظور تبادل اطلاعات به صورت مستقیم با مدیران و صاحب نظران در حوزه صادرات به کشورهای هدف محروم می باشند. لذا بر این اساس شرکت مدیریت صادرات هوشمندکاران دانش (هوکاد) بعنوان رئیس مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق، شهر بغداد، خود را ملزم دانست تا با همکاری کلیه ارگان‌های حمایتی سلسله همایش تخصصی ظرفیت های صادراتی استان های سراسر کشور برای بازار عراق (در 31 استان کشور) با موضوع چگونه با عراق تجارت کنیم؟ برگزار نماید. از مهمترین دستاوردهای برگزاری همایش، بالا بردن سطح دانش تولید کنندگان در خصوص بازار عراق و ترغیب تولیدکنندگان برای حضور در کشور عراق و همچنین کاهش ریسک رسیدن به نتیجه صادراتی در قبال انجام هزینه های حمایتی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید