۱۴۰۲/۰۸/۱۲

مجوز تاسیس و فعالیت مرکز تجاری ایران در بغداد

تمدید مجوز تاسیس و فعالیت مرکز تجاری ایران در بغداد
۱۴۰۲/۰۸/۰۳

مجوز برگزاری پاویون جهوری اسلامی ایران در نمایشگاه سلامت عمان 1402

۱۴۰۲/۰۸/۰۳

مجوز برگزاری پاویون جهوری اسلامی ایران در نمایشگاه موادغذایی عمان 1402

۱۴۰۲/۰۸/۰۳

مجوز برگزاری پاویون جمهوری اسلامی در نمایشگاه پزشکی بغداد 1402

۱۴۰۲/۰۸/۰۳

مجوز برگزاری همایش عراق در 31 استان کشور