گسترش بازار صادراتی دانش بنیان‌های ایرانی در ۱۶ کشور دنیا