نشست وزیر خارجه عراق با سفیران برخی کشورها در بغداد