لیست نمایشگاه‌های دارای پاویون جمهوری اسلامی ایران در عراق

 

ردیف عنوان رویداد دوره برگزاری نوع رویداد کشور محل برگزاری مجری وب سایت تاریخ رویداد
(طبق مجوز)
روز شروع روز پایان ماه برگزاری سال برگزاری
1 نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و مستغلات پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد مدیریت پروژه های نمایشگاهی فروردین 1401
2 نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران عراق بصره تعاونی تولیدی و توزیعی سازمان توسعه تجارت ایران اردیبهشت 1401
3 نمایشگاه بین المللی برق و انرژی پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد مدیریت پروژه های نمایشگاهی خرداد 1401
4 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان، پروژه و انرژی پاویون نمایشگاه خارجی عراق اربیل توسعه نمایشگاهی اوژن خرداد 1401
5 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد راهکار تجارت مدیریت کوشا خرداد 1401
6 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، دام، طیور، شیلات و آبزیان، ماشین آلات و ادوات کشاورزی پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد آوای موفق ایرانیان تیر 1401
7 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، املاک، دکوراسیون داخلی، سرمایه گذاری در ساختمان پاویون نمایشگاه خارجی عراق اربیل نمایشگاهی زریان معتمد ایده گستر مرداد 25 28 مرداد 1401
8 نمایشگاه بین المللی پزشکی پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد زینو بنیان نیک شهریور 1401
9 نمایشگاه بین المللی اربیل پاویون نمایشگاه خارجی عراق اربیل توسعه نمایشگاهی اوژن شهریور 1401
10 نمایشگاه بین المللی اگروفود 2022 پاویون نمایشگاه خارجی عراق سلیمانیه گنج نامه ناب اندیشان شهریور 1401
11 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان پاویون نمایشگاه خارجی عراق سلیمانیه دژ کاویان ویرا پاژ (دکوپاژ) مهر 5 8 مهر 1401
12 نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری پاویون نمایشگاه خارجی عراق نجف آوای موفق ایرانیان مهر 1401
13 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد آوای موفق ایرانیان مهر 1401
14 نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات شهری، تجهیزات پارکی، مبلمان شهری، ترافیک شهری، محیط زیست، مدیریت پسماند، آب و فاضلاب پاویون نمایشگاه خارجی عراق نجف نیکا شایستگان تیس مهر 1401
15 نمایشگاه تخصصی مبلمان، دکوراسیون و تزئینات داخلی منزل پاویون نمایشگاه خارجی عراق اربیل نمایشگاه‌های دائمی بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی مهر 1401
16 نمایشگاه بین المللی نفت و گاز پاویون نمایشگاه خارجی عراق بصره راهکار تجارت مدیریت کوشا مهر 1401
17 نمایشگاه بین المللی بازرگانی DBX پاویون نمایشگاه خارجی عراق سلیمانیه مشاورین نمایشگاهی سایانمای پارسیان مهر 1401
18 نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران عراق سلیمانیه پارس رستاک آبان 1401
19 چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی، بازرگانی پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد مدیریت پروژه های نمایشگاهی آبان 1401
20 نمایشگاه اختصاصی تخصصی صادراتی ج.ا. ایران در گروه کالایی صنعت ساختمان و صنایع وابسته نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران عراق اربیل نمایشگاهی زریان معتمد ایده گستر آذر 25 28 مرداد 1401
21 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، بسنه‌بندی، کشاورزی، دام و طیور پاویون نمایشگاه خارجی عراق اربیل توسعه نمایشگاهی اوژن آذر 1401
22 نمایشگاه بین‌المللی صنعت پاویون نمایشگاه خارجی عراق نجف آوای موفق ایرانیان دی 1401
23 رویداد تجاری تخصصی سنگ و سرامیک و شیرآلات ساختمانی موافقت اولیه رویداد تجاری عراق بغداد مدیریت صادرات هوشمند کاران دانش هوکاد دی 1401
24 نمایشگاه بین المللی خودرو پاویون نمایشگاه خارجی عراق سلیمانیه دژ کاویان ویرا پاژ (دکوپاژ) بهمن 5 8 مهر 1401
25 نمایشگاه بین المللی برق و انرژی پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد مدیریت پروژه های نمایشگاهی بهمن 1401
26 نمایشگاه بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی، دام و طیور و صنایع وابسته پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد مدیریت پروژه های نمایشگاهی اسفند 1401
27 نمایشگاه بین المللی پزشکی و سلامت پاویون نمایشگاه خارجی عراق نجف برساز رویداد پارس اسفند 1401
28 نمایشگاه بین‌المللی صنعت گردشگری پاویون نمایشگاه خارجی عراق نجف آوای موفق ایرانیان اردیبهشت 1402
29 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان و ساخت و ساز پاویون نمایشگاه خارجی عراق اربیل توسعه نمایشگاهی اوژن اردیبهشت 1402
30 نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد مدیریت صادرات هوشمند کاران دانش هوکاد اردیبهشت 1402
31 نمایشگاه بین المللی سلامت و زیبایی پاویون نمایشگاه خارجی عراق سلیمانیه دژ کاویان ویرا پاژ (دکوپاژ) تیر 1402
32 نمایشگاه بین المللی پزشکی و سلامت پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد شرکت مدیریت صادرات هوشمندکاران دانش (هوکاد) شهریور 1402
33 نمایشگاه بین المللی ساختمان، تاسیسات و برق پاویون نمایشگاه خارجی عراق سلیماینه دژ کاویان ویرا پاژ (دکوپاژ) شهریور 1402
34 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی و کشاورزی، دام و طیور پاویون نمایشگاه خارجی عراق اربیل توسعه نمایشگاهی اوژن شهریور 1402
35 نمایشگاه بین المللی نفت و گاز پاویون نمایشگاه خارجی عراق بصره راهکار تجارت مدیریت کوشا مهر 1402
36 نمایشگاه بین‌المللی جنرال (DBX) پاویون نمایشگاه خارجی عراق سلیمانیه نمایشگاهی زریان معتمد ایده گستر مهر 1402
37 نمایشگاه اختصاصی ج.ا. ایران در عراق نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران عراق سلیمانیه شرکت پارس رستاک مهر 1402
38 پاویون ج.ا. ایران در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز پاویون نمایشگاه خارجی عراق بصره شرکت آوین افراز مهر 1402
39 نمایشگاه بین المللی بازرگانی پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد توسعه نمایشگاهی اوژن آبان 1402
40 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و انرژی پاویون نمایشگاه خارجی عراق اربیل دکوپاژ آذر 1402
41 نمایشگاه بین المللی برق و انرژی پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی بهمن 1402
42 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، مصالح و زیرساخت پاویون نمایشگاه خارجی عراق بصره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس بهمن 1402
43 نمایشگاه بین المللی کشاورزی، دام و طیور پاویون نمایشگاه خارجی عراق بغداد میلاد مبتکر شرق اسفند 1402