صادرات حدود ۵۲ میلیارد مترمکعب گاز به عراق‌ به ارزش ۱۵میلیارد دلار