سالانه ۴ میلیون تن سیب تولید می شود/ توسعه صادرات به عراق