توسعه همکاری‌های آموزشی وزارتخانه‌های نفت ایران و عراق