برپایی نمایشگاه توانمندی‌های فناورانه ایران در سلیمانیه عراق