بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی عراقی منع شده از شرکت در پنجره خرید و فروش ارز و معامله مستقیم یا غیرمستقیم با دلار آمریکا+جدول