عبور صادرات غیرنفتی ایران از مرز ۱۱ میلیارد دلار

عبور صادرات غیرنفتی ایران از مرز ۱۱ میلیارد دلار

عبور صادرات غیرنفتی ایران از مرز ۱۱ میلیارد دلار

رئیس کل گمرک ایران گفت: از ابتدای امسال تا ۲۷ خردادماه، ارزش صادرات غیرنفتی کشور با افزایش قابل توجهی به ۱۱ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار رسید.

«فرود عسگری» درباره آخرین آمار جدید تجارت خارجی کشور افزود: ارزش صادرات غیر‌نفتی کشورمان تا مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است .

به گزارش ایرنا، وی درخصوص واردات انواع کالا به کشور نیز گفت: در همین مدت واردات به طور تقریبی با رشد منفی پنج درصد همراه شده است.

به گفته عسگری، آمارهای گمرک نشان می‌دهد در مجموع ارزش واردات کشورمان به ۹ میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار رسیده است.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه تراز تجاری کشور همچنان مثبت است، گفت: مازاد تراز تجاری کشور تا ۲۷ خرداد ماه امسال از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار فراتر رفت.

عسگری افزود: روند کار ترخیص و انجام تشریفات گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد. همچنین تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی انجام شده، تقریبا روند عادی خود را طی می‌کند.